سوپرپایپ و ویلو

ماموریت سوپرپایپ، توسعه و ایجاد تحول در صنعت تاسیسات کشور است. یکی از ابزارهای سوپرپایپ برای تحقیق چنین برنامه‌ای، همکاری با شرکت‌های معتبر جهانی است.

بعد از حصول توافق سوپرپایپ و ویلو ، سوپرپایپ نمایندگی رسمی ویلو را ابتدا در همایش سراسری نمایندگان خود، و سپس در سیزدهمین نمایشگاه صنعت تاسیسات در مهرماه 93، به صورت عمومی اعلام کرد.