انتخاب پمپ برج خنک کن

۱- اطلاعات اولیه (اجباری)


۲- اطلاعات تکمیلی (اختیاری)


۳- هد و دبی محاسبه شده

۴- انتخاب پمپ


برای انتخاب پمپ مناسب برای مقادیر وارد شده، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید