ارزش‌های ویلو

ارزش‌های ما، اعتقادات و رفتارهای مشترکی است که در مجموعه ویلو جریان دارد. این ارزش‌ها تعیین می‌کنند که در داخل سازمان، خود را چگونه می‌شناسیم و در خارج از سازمان چگونه معرفی می‌کنیم.

مشتری مدار

ارزش‌های ویلو

مشتریان همیشه مرکز توجه ما هستند. هدف، تولید محصولات و ارائه خدماتی است که زندگی آن‌ها را آسان‌تر کند. با در نظر گرفتن تقاضای امروز و نیازها و مشکلات آینده، راه‌حل های نوآورانه و کارآمد ارائه می‌کنیم .

مسئولیت پذیر و پایدار

ما مسئولیت خود را پذیرفته‌ایم، در قبال کارکنان ویلو، ارائه فرایندها، کالاها و خدمات، در قبال شرکا، تامین‌کنندگان، بازار و مشتریان. همچنین مسئولیت خود را در قبال محیط زیست و منابع طبیعی تجدید ناپذیر به خوبی درک کرده‌ایم و در جهت حفظ آن برای نسل‌های آینده، به سختی تلاش می‌کنیم.
حمایت از نهادهایی که فعالیت آن‌ها باعث بهبود زندگی انسان‌ها می‌شود، یکی از این تلاش‌هاست .

ارزش‌های ویلو

نوآور و صنعت محور

ارزش‌های ویلو

ما یک سازمان نوآور هستیم و تلاش می‌کنیم این جایگاه حفظ شود. برای ما نوآوری به معنای بهبود و حتی انقلاب در فرآیندها، کالاها و خدمات است. ما رویاهای خود را به راه‌حل های هوشمندانه و کالاهای جدیدی تبدیل می‌کنیم که به نوبه خود استانداردهای تازه‌ای را در این صنعت ایجاد می‌کنند.

بلندپرواز و هدف‌ گرا

ما بلندپروازیم و برای دسترسی به هدف‌های چالشی مانند پایداری(حفظ محیط زیست)، نوآوری و رشد، برنامه‌ریزی می‌کنیم .
تلاش ما برای پایه‌ریزی استانداردهای جهانی در این زمینه‌ها بدون وقفه ادامه دارد. موفقیت در این راه فقط با کار گروهی امکان پذیر است . موفقیتی که در نتیجه تبادل ایده‌ها و تجربه‌ها در ویلو به‌دست می‌آید.

ارزش‌های ویلو

احترام به سنت‌ها با نگاه به آینده

ارزش‌های ویلو

ما فرهنگ سازمانی قدرتمندی داریم که در طول 140 سال برمبنای سنت‌های خانواده اپلندر گسترش یافته است.
با نگاهی به آینده، توسعه بازارهای جهانی را دنبال می‌کنیم تا رهبری خود را تضمین کنیم. در حقیقت بسیاری از راه‌حل‌های نوآورانه امروزی ما، به چالش‌های گسترده سال‌های آینده پاسخ می‌دهند. این چالش‌ها موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع طبیعی تجدیدناپذیر، جهانی شدن و نیاز به انرژی را در بر می‌گیرد.